De ‘uitvinder’ van de brainstorm is Alex Faikney Osborn. Of hij brainstormen an zich heeft uitgevonden is de vraag maar hij was in elk geval wel de eerste die deze praktijk samenbalde in een eenvoudige methodiek en er de naam ‘brainstormen’ aan gaf.
Brainstormen is bij ons heel erg ingeburgerd. We brainstormen over zeer uiteenlopende zaken op al even uiteenlopende manieren.

Wat is nu dé manier om te brainstormen?
Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit en welk idee is doorslaggevend?
Wat is de beste manier om gedachten en ideeën af te bakenen of moet je juist alle teugels laten vieren?
Discussiëren is niet gelijk aan brainstormen maar wat is het verschil?
Binnenkort wordt een workshop geweid aan ‘brainstormen’
Hou onze agenda in de gaten!